Pogoji uporabe spletnega mesta

1. Pogoji

Z dostopom do tega spletnega mesta, ki je dostopno na http://si.imbxg.com, se strinjate, da vas zavezujejo ta pravila in pogoji uporabe spletnega mesta, in se strinjate, da ste odgovorni za dogovor z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, vam je prepovedan dostop do tega spletnega mesta. Materiali na tem spletnem mestu so zaščiteni z avtorskimi pravicami in zakonom o blagovnih znamkah.

2. Uporabite License

Dovoljeno je, da začasno prenesete en izvod gradiva na Proizvajalec dvigala spletno mesto samo za osebni, nekomercialni prehodni ogled. To je podelitev licence, ne prenos lastništva, in pod to licenco ne smete:

To bo omogočilo Proizvajalec dvigala, da prekine ob kršitvi katere koli od teh omejitev. Ob prenehanju veljavnosti prav tako preneha vaša pravica do gledanja in uničite vse preneseno gradivo, ki ga imate, ne glede na to, ali je tiskano ali v elektronski obliki. Ti pogoji storitve so bili ustvarjeni s pomočjo Generatorja pogojev storitve .

3. Zavrnitev odgovornosti

Vsi materiali na spletnem mestu Proizvajalec dvigala so na voljo "takšni, kot so". Proizvajalec dvigala ne daje nobenih jamstev, pa naj bo to izrecno ali implicitno, zato izniči vsa druga jamstva. Poleg tega Proizvajalec dvigala ne daje nobenih izjav v zvezi z natančnostjo ali zanesljivostjo uporabe materialov na svojem spletnem mestu ali kako drugače v zvezi s takšnimi materiali ali drugimi spletnimi mesti, povezanimi s tem spletnim mestom.

4. Omejitve

Proizvajalec dvigala ali njegovi dobavitelji ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na spletnem mestu Proizvajalec dvigala, tudi če je bil Proizvajalec dvigala ali pooblaščeni zastopnik tega spletnega mesta obveščen ustno ali pisno o možnosti takšne škode. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za nenamerno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.

5. Popravki in napake

Materiali, objavljeni na spletnem mestu Proizvajalec dvigala, lahko vsebujejo tehnične, tipkarske ali fotografske napake. Proizvajalec dvigala ne obljublja, da je kateri koli material na tem spletnem mestu točen, popoln ali aktualen. Proizvajalec dvigala lahko kadar koli spremeni gradivo na svojem spletnem mestu brez predhodnega obvestila. Proizvajalec dvigala se ne zavezuje, da bo posodabljal materiale.

6. Povezave

Proizvajalec dvigala ni pregledal vseh spletnih mest, povezanih s svojim spletnim mestom, in ni odgovoren za vsebino katerega koli takega povezanega spletnega mesta. Prisotnost katere koli povezave ne pomeni potrditve Proizvajalec dvigala spletnega mesta. Uporaba katerega koli povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.

7. Spremembe pogojev uporabe spletnega mesta

Proizvajalec dvigala lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje uporabe za svojo spletno stran. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezuje trenutna različica teh pogojev uporabe.

8. Vaša zasebnost

Preberite naš pravilnik o zasebnosti.

9. Veljavno pravo

Za vse zahtevke, povezane s spletno stranjo Proizvajalec dvigala, veljajo zakoni ax, ne glede na njene kolizijske določbe.